demo

VOS

Hệ thống tổng hợp tiếng nói tiếng Việt VOS - Voice of Southern Vietnam.

 

Live Speech Recognition

Demo hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt.

Hệ thống tự động ghi biên bản các kỳ họp Quốc Hội - Smart Meeting

Smart Meeting Diarization

Dự án nhắm đến việc xây dựng và phát triển một ứng dụng có khả năng tự động ghi lại biên bản cuộc họp, trong đó xác định rõ 2 dạng thông tin: (1) ai nói, và (2) nói cái gì. Một ứng dụng như vậy thường được gọi với tên hình thức là hệ thống ghi nhật ký tiếng nói, hay còn gọi là hệ thống ghi biên bản cuộc họp (Meeting Diarization System). Hệ thống này hỗ trợ tự động phân đoạn, chuyển hóa dữ liệu âm thanh trong các cuộc họp thành văn bản để phục vụ cho việc rút trích nội dung, tìm kiếm và truy xuất thông tin về sau. Hệ thống không chỉ giúp người họp tự động lưu lại các thông tin chi tiết mà còn cho phép những người không thể tham dự cuộc họp có thể xem lại nội dung một cách dễ dàng, nhanh chóng và đầy đủ.

Pages

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.