Khai giảng Lập trình sáng tạo Arduino

Với mong muốn mang lại kiến thức lập trình căn bản về Arduino cho các bạn trẻ, khơi dậy niềm đam mê phát triển các dự án Robotics và Iot. Từ đó tiếp thêm động lực để học sinh, sinh viên có thể tự tay sáng tạo ra các sản phẩm ứng dụng được vào đời sống hàng ngày và phục vụ cho xã hội. Sau khóa học này các bạn sẽ biết cách sử dụng Arduino ở mức căn bản và thuần thục các module cảm biến đi kèm bộ Kit. Các em sẽ có thể ứng dụng được Arduino vào các dự án tự động hóa của mình.

 

Thông tin khóa học

1. Lớp Lập trình sáng tạo Arduino 1

Đối tượng: học sinh, sinh viên từ 12 – 21 tuổi

Điều kiện: có laptop

Thời gian học:

 • 15:00 - 17:00 Thứ Bảy (học 1 buổi / tuần)

Địa điểm học: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh

Khai giảng: từ 02/03/2019

Học phí: 3.000.000 đồng/người

Chính sách ưu đãi: Giảm 20% học phí khi đăng ký và đóng lệ phí trước 24/02/2019

Số lượng tối đa: 20 học viên.

*** Ưu tiên cho những học viên đăng ký trước. ***

 

2. Lớp Lập trình sáng tạo Arduino 2

Đối tượng: học sinh, sinh viên từ 12 – 21 tuổi

Điều kiện: đã tham gia lớp Lập trình sáng tạo Arduino 1 và có Laptop

Thời gian học: 

Địa điểm học: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh

Khai giảng: chưa có lịch

Học phí: 3.000.000 đồng/người

Chính sách ưu đãi: Giảm 20% học phí khi đăng ký và đóng lệ phí trước 24/02/2019

Số lượng tối đa: 20 học viên.

*** Ưu tiên cho những học viên đăng ký trước. ***

 

Chương trình học

1. Lớp Lập trình sáng tạo Arduino 1

Buổi học

 

Nội dung giảng dạy

1

 • Giới thiệu CLB Robotics – IoT
 • Giới thiệu về chương trình học Arduino
 • Giới thiệu các công cụ hỗ trợ việc học Arduino
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm IDE 1.8.6
 • Giới thiệu chi tiết cấu thành Board Arduino Uno R3
 • Giới thiệu LED, điện trở tạo mạch cơ sở với TestBoard
 • Thực hành: Chạy thử nghiệm chương trình Blink căn bản với Arduino Uno R3
 • Bài tập 1 về nhà: Cài đặt lại chương trình.

2 và 3

 • Hướng dẫn chi tiết cách kết nối, cài đặt driver, thư viện, thao tác trên phần mềm
 • Giới thiệu chi tiết và tạo lập 1 chương trình nạp cho Arduino (khai báo biến, hàm cơ sở setup() và loop() )
 • Giới thiệu hàm PinMode()
 • Các thiết bị INPUT, OUTPUT
 • Giới thiệu hàm thực thi với Digital và Analog (4F)
 • Giới thiệu hàm DigitalWirte() và delay()
 • Giới thiệu HIGH, LOW
 • Thực hành: Chạy thử nghiệm bật tắt LED theo 2 hàm digitalWirte() và delay()
 • Cách kết hợp nhiều LED chạy song hành và đơn lẻ
 • Giới thiệu hàm DigitalRead()
 • Hướng dẫn sử dụng Button, tạo mạch kết nối.
 • Giới thiệu hàm INPUT_PULLUP()
 • Giới thiệu câu lệnh điều kiện “if else”
 • Giới thiệu các toán tử cơ bản
 • Tổ chức chương trình giữa LED và Button
 • Thực hành: Sử dụng Button điều khiển Bật/Tắt Led thông qua 2 hàm digitalRead() và digitalWrite()
 • Giới thiệu Giao tiếp Monitor kiểm tra Button
 • Giới thiệu hàm Serial.Begin() và Serial.Print()
 • Giới thiệu Switch/case
 • Xử lý trên câu điều kiện chung
 • Ứng dụng hàm tiếp theo trên Button
 • Bài tập về nhà: ứng dụng hàm trên với LED
 • Bài tập về nhà: sử dụng Button với Led (số lượng)

 

4 và 5

 • Giới thiệu câu lệnh vòng lặp For(), While()
 • Xử lý trên vòng lặp
 • Kết hợp vòng lặp điều khiển độ sáng LED
 • Giới thiệu hàm AnalogRead ()
 • Giới thiệu biến trở, lắp mạch cơ sở
 • Thực hành: Điều khiển led với vòng lặp For()
 • Thực hành tổng hợp Button và biến trở
 • Kết hợp câu điều kiện và vòng lặp
 • Bài tập về nhà: Điều khiển Led với hàm Analog
 • Giới thiệu các hàm hỗ trợ
 • Giới thiệu về Analog
 • Giới thiệu hàm AnalogWrite()

 

6 và 7

 • Giới thiệu cách tạo hàm và thủ tục
 • Truyền các tham số vào hàm, (tham chiếu, tham biến)
 • Xử lý các giá trị trả về từ hàm

Thực hành điều khiển LED hàm ngoài thông qua câu điều kiện, vòng lặp.

Tuần 8

 • Ôn tập tổng hợp, các vấn đề thường gặp
 • Định hướng các dự án

 

2. Lớp Lập trình sáng tạo Arduino 2

Buổi học

Nội dung giảng dạy

1

 • Giới thiệu CLB Robotics – IoT
 • Giới thiệu về chương trình học Arduino
 • Giới thiệu các công cụ hỗ trợ việc học Arduino
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm IDE 1.8.6
 • Thực hành: Chạy thử nghiệm các modulue trong bộ Kit căn bản với Arduino Uno R3
 • Bài tập 1 về nhà: Cài đặt lại chương trình và chạy chương trình cơ bản.

2

 • Giới thiệu chi tiết cấu thành Board Arduino Uno R3
 • Hướng dẫn chi tiết cách kết nối, cài đặt driver, thư viện phần mềm
 • Giới các hàm và thủ tục cần có trong một chương trình nạp cho Arduino
 • Giới thiệu về Digital
 • Giới thiệu về Ananlog
 • Giới thiệu giao tiếp Serial Monitor
 • Giới thiệu các loại cảm biến thông dụng
 • Sử dụng Cảm biến chuyển động với hàm analogRead()
 • Sử dụng cảm biến cảm biến HC SR04
 • Thực hành: sử dụng cảm biến điều khiển LED khi phát hiện chuyển động và khoảng cách
 • Gợi ý ý tưởng dự án cho thiết bị này
 • Bài tập về nhà : Thuần thạo hai loại cảm biến

3

 

 • Giới thiệu mô hình cảm biến nhiệt độ độ ẩm
 • Giới thiệu cảm biến môi trường
 • Giới thiệu LCD hiển thị thông số
 • Tìm hiểu sơ lược giao thức truyền I2C trên A4,A5 UNO
 • Thực hành: Thu thập số liệu cảm biến và hiển thị trên LCD
 • Gợi ý ý tưởng dự án cho thiết bị này
 • Bài tập về nhà : Sử dụng LCD và Cảm biến

4

 • Giới thiệu về các cách thức truyền nhận dữ liệu
 • Truyền Serial
 • Truyền giao thức I2C
 • Truyền không dây
 • Giới thiệu module NRF truyền nhận data
 • Thực hành gửi dữ liệu qua 2 giao thức có dây và không dây
 • Bài tập về nhà: Gửi và truyền dữ liệu giữa các mạch
 • Hướng ứng dụng dự án liên quan công cụ truyền

5 và 6

 • Giới thiệu module bluetooth HC06, giao tiếp Serial()
 • Giới thiệu tạo 1 app đơn giản với App Inventor
 • Giới thiệu động cơ Servo cho dự án lực
 • Kết nối và điều khiển các thiết bị LED, Servo
 • Gợi ý ý tưởng dự án cho thiết bị này
 • Bài tập về nhà: Điều khiển thiết bị trong nhà với các thiết bị

7

 • Chia nhóm thành lập ý tưởng
 • Gợi ý ý tưởng về chủ đề học tập, nhà thông minh, y tế, môi trường
 • Hỗ trợ các demo ý tưởng cho tuần sau

8

 • Các nhóm trình bày ý tưởng, sản phẩm thật
 • Ban giám kháo đánh giá, chấm điểm, trao giấy chứng nhận
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.