Hệ thống tự động ghi biên bản các kỳ họp Quốc Hội - Smart Meeting

Smart Meeting Diarization

Dự án nhắm đến việc xây dựng và phát triển một ứng dụng có khả năng tự động ghi lại biên bản cuộc họp, trong đó xác định rõ 2 dạng thông tin: (1) ai nói, và (2) nói cái gì. Một ứng dụng như vậy thường được gọi với tên hình thức là hệ thống ghi nhật ký tiếng nói, hay còn gọi là hệ thống ghi biên bản cuộc họp (Meeting Diarization System). Hệ thống này hỗ trợ tự động phân đoạn, chuyển hóa dữ liệu âm thanh trong các cuộc họp thành văn bản để phục vụ cho việc rút trích nội dung, tìm kiếm và truy xuất thông tin về sau. Hệ thống không chỉ giúp người họp tự động lưu lại các thông tin chi tiết mà còn cho phép những người không thể tham dự cuộc họp có thể xem lại nội dung một cách dễ dàng, nhanh chóng và đầy đủ.

Về mặt kinh tế xã hội, hệ thống ghi biên bản cuộc họp giúp tiêu giảm chi phí nhân lực hội nghị, tự động hóa các hoạt động hội họp, cung cấp thêm một dạng thức thông tin bỗ trợ (phụ đề) ngoài âm thanh và hình ảnh cho dữ liệu đa phương tiện. Ứng dụng còn giúp cho người khiếm thính tiếp cận dễ dàng hơn với thông tin và hòa nhập xã hội. Đây cũng là một ứng dụng ghi biên bản cuộc họp tiếng Việt tự động đầu tiên ở Việt Nam.

Demo ứng dụng cho các kỳ họp Quốc Hội:  http://quochoi.vietcap.org

Thống kê dữ liệu:

  • 996 Đại biểu
  • 48 Video
  • Số giờ transcription/phiên họp: 2 x (thời lượng video)
  • Tỉ lệ lỗi: 9.85% (WER Word Error Rate)
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.