Seminar 8: Các công cụ Deep Learning và Ứng dụng Deep Learning trong nhận dạng tiếng nói

Tuần trước AILab đã giới thiệu một open source phổ biến cho deep learning là Torch7. Tuần này Lab sẽ tiếp tục giới thiệu công cụ thứ 2 là Theano. Sau đó sẽ trình bày sơ lược về ứng dụng deep learning trong nhận dạng tiếng nói dựa trên những tính năng hỗ trợ của Kaldi.

Thông tin như sau:

- Chủ đề:

  • Framework Theano cho Deep Learning.
  • Deep Learning trong nhận dạng tiếng nói.

- Thời gian: 10:30~12:30, Thứ 7, 21/11/2015

- Địa điểm: AIlab, phòng I64.

- Người trình bày: Phạm Bá Cường Quốc - Lương Hiếu Thi.

Mời bạn các bạn đến tham dự và thảo luận các chủ đề này.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.