AILab: Open Internship Positions (Feb, 2012)

Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo trực thuộc Khoa Công nghệ Thông tin thông báo tuyển thực tập sinh.

Đối tượng là các em sinh viên thuộc hệ Hoàn chỉnh Đại học, Chính qui, Cử nhân Tài năng, Chương trình Tiên tiến, Cao học đam mê nghiên cứu khoa học.

Nội dung: tham gia phát triển sản phẩm iSago trên môi trường di động (Anroid và iPhone).

Yêu cầu: các sinh viên được chọn sẽ làm việc tại phòng thí nghiệm AILab theo sự hướng dẫn của GV phụ trách. Thời gian làm việc là linh hoạt nhưng phải bảo đảm công việc được giao theo đúng tiến độ.

Quyền lợi: các nội dung nghiên cứu có thể phát triển thành luận văn tốt nghiệp đại học hoặc cao học. Những nội dung làm tốt sẽ được hỗ trợ viết bài báo khoa học, tham dự hội nghị Quốc tế.   

Các sinh viên quan tâm gửi tóm tắt thông tin về bản thân và bảng điểm (không cần đóng mộc) tới địa chỉ email: vhquan@fit.hcmus.edu.vn trước ngày 06/02/2012.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.